Search

اضافه شدن زمان چراغ سبز عابر پیاده

عابران پیاده یک ثانیه بیشتر از قبل فرصت عبور از چراغ سبز را دارند .
صفحه را پایین بکشید
اضافه شدن زمان چراغ سبز عابر پیاده
اضافه شدن زمان چراغ سبز عابر پیاده
عابران پیاده یک ثانیه بیشتر از قبل فرصت عبور از چراغ سبز را دارند .

در اقدامی متفاوت، وزارت حمل و نقل با همکاری آژانس دولتی Active Travel England (ATE) تغییرات مثبتی را در تنظیمات چراغ‌های سبز عابران پیاده اعمال کرده اند. به منظور ارتقاء ایمنی و آسایش عابران دارای معلولیت و افراد مسن، این بخش از وزارت حمل و نقل تصمیم به افزایش زمان چراغ سبز عابران پیاده از 6.1 ثانیه به 7.3 ثانیه گرفته است.


دستورالعمل های فعلی در اوایل دهه 1950 ایجاد شد، زیرا بریتانیا در حال تطبیق با افزایش سریع تعداد وسایل نقلیه در جاده ها بود. بر اساس گزارشی در ساندی تایمز، تغییرات توصیه شده به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند و در ماه سپتامبر برای تصویب قرار خواهند گرفت. با افزایش ترافیک و شلوغی‌های روزمره، ایجاد تغییرات در تنظیمات چراغ‌های سبز عابران پیاده اقدامی مهم و موثر است. این تصمیم گامی جدید در جهت بهبود ایمنی و رفاه عمومی است و به خصوص افراد دارای معلولیت و مسن را در آسایش‌ بیشتر عبور و مرور یاری می کند.

اخبار مشابه