Search

وزیر بهداشت: آزادی در اعتیاد وجود ندارد

لایحه توتون و تنباکو خرید تنباکو را برای افرادی که در سال 2009 یا پس از آن متولد شده اند را غیرقانونی می کند.
صفحه را پایین بکشید
وزیر بهداشت: آزادی در اعتیاد وجود ندارد
لایحه توتون و تنباکو خرید تنباکو را برای افرادی که در سال 2009 یا پس از آن متولد شده اند را غیرقانونی می کند.

وزیر بهداشت به نمایندگان مجلس گفته است که "در اعتیاد آزادی وجود ندارد"، و او از برنامه های ممنوعیت نوجوانان امروزی از خرید سیگار در مقابل منتقدان حزب خود دفاع کرده است.

لایحه توتون و تنباکو خرید تنباکو را برای افرادی که در سال 2009 یا پس از آن متولد شده اند غیرقانونی می کند.

ویکتوریا اتکینز گفت که این طرح "نسل عاری از دود" ایجاد می کند.

با این حال، چندین نماینده حزب محافظه کار، از جمله لیز تراس، نخست وزیر سابق، دلیل آورده اند که این امر آزادی شخصی را محدود می کند.

خانم تراس یکی از اولین کسانی بود که علیه این لایحه صحبت کرد و گفت: "بسیار مهم است که تا زمانی که افراد در دوران رشد توانایی تصمیم گیری را ندارند، از آنها محافظت کنیم، اما من فکر می کنم کل این ایده که می توانیم بزرگسالان را در برابر خودشان محافظت کنیم، بسیار مشکل ساز است."

وزیر سابق، سر جیک بری، گفت که او بیشتر نگران "اعتیاد دولت به گفتن مردم به اینکه چه کاری انجام دهند" است تا در مورد افراد معتاد به نیکوتین و ادامه داد که "من می‌خواهم در جامعه‌ای آزاد زندگی کنم که در آن آزادانه تصمیم‌های خوب و بد بگیرم."

ارقام نشان می دهد که از هر پنج کودک، یک کودک با وجود غیرقانونی بودن آن برای افراد زیر 18 سال، اقدام به استفاده از ویپ کرده است، در حالی که تعداد کودکانی که از ویپ استفاده می کنند در سه سال گذشته سه برابر شده است.


اخبار مشابه