Search

لایحه رواندا: وزیر برخی اعتراضات همتایان را خودخواهانه می داند

وزیر: بعضی از همتایان فقط به دنبال منافع خود هستند.
صفحه را پایین بکشید
لایحه رواندا: وزیر برخی اعتراضات همتایان را خودخواهانه می داند
وزیر: بعضی از همتایان فقط به دنبال منافع خود هستند.

معاون وزیر خارجه اظهار داشت که برخی از اعتراض‌های همتایان درباره لایحه رواندا خودخواهانه و توهین‌آمیز به مردم رواندا است.

این اظهارات در پاسخ به مخالفت‌های اخیر راجع به لایحه منتشر شد که به نظر می‌رسد این اعتراضات به حد زیادی رسیده است.

مجلس اعیان برای تغییر در لایحه ای که کمیته ای برای نظارت بر امنیت پناهجویان در رواندا تشکیل می دهد، فشار آورده است.

وزیر ذکر کرد که این اعتراضات نشان از عدم درک کامل برخی از همتایانش از موضوع است.

این وزیر گفت: اعتراضات نشان می‌دهد که برخی از همتایان عمیقاً موضوع را درک نمی‌کنند و فقط به دنبال منافع خود هستند.

وی معتقد است که این اعتراضات بی‌اساس و منطق هستند و فقط برای منافع شخصی برخی افراد است.

وزیر با تأکید بر بی‌اساس بودن این اعتراضات، به شدت از لایحه رواندا حمایت کرد. او اعلام کرد که این لایحه حقوق مردم رواندا را تضمین می‌کند و هر گونه اعتراض بی‌اساس به آن باید رد شود.

اندرو میچل از همتایان خود خواست کنار رفته و لایحه دولت را بپذیرند.

در چهار ماه گذشته یک بن بست طولانی بر سر قانون بین دو مجلس پارلمان وجود داشته است.

اخبار مشابه