Search

شرکت آب، از افزایش ۴۴ درصدی هزینه‌ها هشدار داد

تیمز واتر، بزرگ‌ترین شرکت آب انگلستان، برنامه‌های جدیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها در شبکه خود ارائه کرده است.
صفحه را پایین بکشید
شرکت آب، از افزایش ۴۴ درصدی هزینه‌ها هشدار داد
تیمز واتر، بزرگ‌ترین شرکت آب انگلستان، برنامه‌های جدیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها در شبکه خود ارائه کرده است.

شرکت آب تیمز واتر، برنامه‌های جدیدی برای افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در شبکه خود ارائه کرده است، اما هشدار داده که این ممکن است منجر به افزایش قریب به ۴۴ درصدی قبض مشتریان شود.

این شرکت که در حال مبارزه برای بقا از بحران مالی است، مبلغ ۱.۱ میلیارد پوند برای افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری ۱.۹ میلیارد پوندی احتمالی دیگر در شبکه خود در قالب برنامه‌های کسب و کار جدید به سازمان تنظیم کننده Ofwat پیشنهاد کرده است.

تیمز واتر، که بزرگ‌ترین شرکت آب کشور انگلستان با ۱۶ میلیون مشتری در لندن و منطقه تیمز ولی(Thames Valley) می‌باشد، اعلام کرد که برنامه تجاری جدیدش برای پنج سال تا سال ۲۰۳۰ باعث خواهد شد که هزینه‌ها به مبلغ ۱۹.۸ میلیارد پوند افزایش یابد، که مابقی آن برای پروژه‌های محیط زیستی صرف خواهد شد.

شرکت افزود که سرمایه‌گذاری احتمالی ۱.۹ میلیارد پوندی دیگر، قبوض مشتریان را در مدت پنج سال به میزان ۱۹ پوند - یا حدود ۴۴ درصد - افزایش خواهد داد. اگر Ofwat تأیید کند، قبوض مشتریان تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۶۲۷ پوند در سال افزایش خواهد یافت.

سخنگوی Defra گفت: «نمی توان انتظار داشت که مشتریان بهای عملکرد ضعیف تیمز واتر را بپردازند، به همین دلیل است که Ofwat باید از تمام قدرت خود برای محافظت از مشتریان و اطمینان از ارزش پول در قبض هایشان استفاده کند.

اخبار مشابه