Search

اعلام برنامه‌های جدید دولت بریتانیا برای کاهش پرداخت‌های نقدی به افراد دارای معلولیت

ممکن است به افراد معلول به جای پرداخت نقدی کوپن ارائه شود.
صفحه را پایین بکشید
اعلام برنامه‌های جدید دولت بریتانیا برای کاهش پرداخت‌های نقدی به افراد دارای معلولیت
ممکن است به افراد معلول به جای پرداخت نقدی کوپن ارائه شود.

افراد دارای معلولیت در بریتانیا در حال روبرو شدن با کاهش احتمالی پرداخت‌های ماهیانه نقدی هستند، زیرا دولت در حال آماده‌سازی برای اعلام یک برنامه جدید برای کاهش 'فرهنگ بیماری' در این کشور است.

تغییرات در 'پرداخت استقلال شخصی' (PIP) در روزهای آتی به عنوان بخشی از یک حمله گسترده به سیاست‌های "سود و مزایا" اعلام خواهد شد، که توسط 'ریشی سوناک' پیش از انتخابات محلی این هفته و انتخابات عمومی نزدیک حمایت می‌شود.

برنامه‌های پیشنهادی گفته شده است که ممکن است افراد با شرایط سلامتی روانی خفیف را هدف قرار دهند که این مورد نباید از کار کردن بریتانیایی‌ها جلوگیری کند.

این برنامه ممکن است شامل دریافت رسید برای دریافت پول از دولت باشد، در حالی که ممکن است به جای پرداخت های نقدی ماهانه، کوپن یا درمان ارائه شود.

'مل استریت'، وزیر کار و بازنشستگی، در روز سه‌شنبه در مورد این برنامه‌ها که در یک 'کاغذ سبز' منتشر می‌شود در مجلس صحبت خواهد کرد.

حدود 2.6 میلیون نفر در سن اشتغال در حال حاضر هر ماه PIP دریافت می‌کنند، که می‌تواند تا 5000 پوند در سال باشد و هزینه‌های اضافی برای افراد دارای معلولیت را، از نصب صندلی برقی تا تاکسی، پوشش دهد.

هزینه سالانه PIP، که در حال حاضر حدود 22 میلیارد پوند است، در چهار سال آینده پیش‌بینی می‌شود که 50 درصد افزایش یابد، زیرا افراد بیشتری از جمله افرادی که نگرانی‌های سلامت روان دارند، واجد شرایط دریافت این حمایت می شوند.

اخبار مشابه