Search

رانندگان تاکسی های سیاه لندن علیه اوبر دعوای چندین میلیون پوندی راه می اندازند

این رانندگان ادعا می‌کنند که این شرکت به طور غیرقانونی در سال 2012، مجوز خود را برای حمل و نقل در لندن به دست آورده است.
صفحه را پایین بکشید
رانندگان تاکسی های سیاه لندن علیه اوبر دعوای چندین میلیون پوندی راه می اندازند
این رانندگان ادعا می‌کنند که این شرکت به طور غیرقانونی در سال 2012، مجوز خود را برای حمل و نقل در لندن به دست آورده است.

رانندگان تاکسی سیاه لندن در روز پنج‌شنبه، دعوایی را علیه اوبر در دادگاه عالی آغاز می‌کنند.

در این دعوا ادعا می‌شود که اوبر به طور غیرقانونی در سال 2012، مجوز خود را از حمل و نقل برای لندن به دست آورده و بنابراین، بخشی از کسب و کار دیگر رانندگان را غیرقانونی به دست آورده است.

ارزش دعوا کمتر از 250 میلیون پوند برآورد شده است و هر یک از 10,500 راننده تاکسی سیاه می‌توانند حق حاصل از خسارت تا 25,000 پوند را بگیرند.

این ارقام توسط شرکت مدیریت دعواهای حقوقی RGL، که نماینده این رانندگان است، ارائه شده است.

تمام رانندگان تاکسی سیاه لندن، که بین ژوئن 2012 و میانه مارس 2018 کاملاً یا به صورت نیمه وقت کار کرده‌اند، حتی اگر اکنون بازنشسته شده باشند، می‌توانند به این دعوای حقوقی بپیوندند.

در پاسخ به این ادعاها، سخنگوی اوبر گفت: 'این ادعاهای قدیمی کاملاً بی‌اساس هستند. اوبر به طور قانونی در لندن فعالیت می‌کند، و برای حمل و نقل در لندن مجوز دارد و افتخار دارد که به میلیون‌ها راننده و مسافر در سراسر پایتخت خدمت می‌کند.'

اخبار مشابه