Search

مردی پس از سلسله تجاوزات جنسی به زنان و دختران یهودی در استمفورد هیل به زندان افتاد.

محمد امین به دو سال زندان محکوم شد. این مرد به دسته‌ای از جرایم جنسی و نمایش نامشروع در برابر زنان و دختران در منطقه Stamford Hill متهم است.
صفحه را پایین بکشید
مردی پس از سلسله تجاوزات جنسی به زنان و دختران یهودی در استمفورد هیل به زندان افتاد.
محمد امین به دو سال زندان محکوم شد. این مرد به دسته‌ای از جرایم جنسی و نمایش نامشروع در برابر زنان و دختران در منطقه Stamford Hill متهم است.

کارآگاهان Met، ساعت‌های فراوانی از تصاویر دوربین های مداربسته را بررسی کردند و حرکات این مرد را با استفاده از داده‌های GPS از اکانت‌های اجاره‌ای دوچرخه‌ی او دنبال کردند.

این موضوع بخشی از تعهد Met برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در لندن است.

محمد امین، 28 ساله در روز جمعه 10 می در Old Bailey حاضر شد و به دو سال و ده ماه حبس محکوم شد. او پس از ارتکاب چهار جرم جنسی علیه چهار قربانی در یک مدت سه ماهه از سال 2021 به زندان افتاد. جوانترین قربانی 12 سال داشت.

کارآگاه پاتریک گودین، که رهبری تحقیقات را بر عهده داشت، گفت: «حکم امروز نشان می‌دهد که ما چقدر حوادثی از این قبیل را جدی می‌گیریم. تیم محلی ما متعهد به تعقیب شکارچیانی است که امنیت زنان و دختران را در همسایگی خود تهدید می کنند.

ما هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم تا این فرد منحرف را از خیابان‌های استمفورد هیل بیرون کنیم . می‌خواهم از شومریم(گشت های داوطلب غیرنظامی یهودی ارتدوکس) برای کمک مستمرشان در این مورد تشکر کنم, آنها توانستند از دانش خود در این منطقه برای کمک به شناسایی سریع امین و ارائه راهنمایی‌ها و توصیه‌های حیاتی استفاده کنند.

زمانی که افسران مشخص کردند امین از دوچرخه کرایه ای برای ارتکاب تخلف استفاده کرده است، بازرسان سوابق بانکی امین را بررسی کردند و از حساب های دوچرخه برای تشکیل پرونده استفاده کردند. نقشه برداری جی پی اس و بررسی گوشی امین او را در صحنه تمام جنایات قرار داد.

امین قبلاً در دادگاه Wood Green Crown در روز سه شنبه 19 مارس مجرم شناخته شده بود: 1- تجاوز جنسی به یک زن 2-وادار کردن کودک 15-13 ساله برای تماشا کردن تصویری از فعالیت جنسی

اخبار مشابه