Search

مدارس انگلیس به کودکان آموزش نمی‌دهند که هویت جنسی‌شان را تغییر دهند

محدودیت‌های سنی برای آموزش تربیت جنسی به کودکان نیز اعمال خواهد شد.
صفحه را پایین بکشید
مدارس انگلیس به کودکان آموزش نمی‌دهند که هویت جنسی‌شان را تغییر دهند
محدودیت‌های سنی برای آموزش تربیت جنسی به کودکان نیز اعمال خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، معلمان در مدارس انگلیس نمی‌توانند به کودکان آموزش دهند که می‌توانند هویت جنسی خود را تغییر دهند.

برای اولین بار، محدودیت‌های سنی برای آموزش تربیت جنسی به کودکان تعیین خواهد شد.

روزنامه‌ی Times گزارش می‌دهد که وزرای آموزش امروز به مدارس انگلیس هشدار می‌دهند که هویت جنسی 'به شدت مورد بحث' است و تدریس این موضوع ممکن است 'عواقب زیان بار' داشته باشد.

نخست‌وزیر ریشی سوناک نگران است که هویت جنسی به عنوان یک واقعیت بی‌منازع در مدارس انگلیس جا باز کند.

بر اساس پیشنهادات دیگر، مدارس نباید قبل از کلاس پنجم، زمانی که دانش‌آموزان نه ساله هستند، به آن‌ها آموزش تربیت جنسی بدهند.

گزارش Times نیز افزوده است که طرح‌های جدید نیز هرگونه گفتگوی صریح درباره جنس را تا سن 13 سالگی ممنوع می‌کنند. همچنین، سیزده سالگی می‌تواند سنی باشد که دانش‌آموزان آموخته‌هایی درباره روش‌های پیشگیری از بارداری، عفونت‌های جنسی و سقط جنین دریافت کنند.

گزارش شده است که دستورالعمل جدید بخشی از پاسخ دولت به نگرانی هایی است که کودکان روابط سنی نامناسب، جنسیت و آموزش بهداشت (RSHE) دریافت می کنند.

راهنمای موجود، ماژول‌های درسی گسترده را تشریح می‌کند و بیان می‌کند که به کودکان دبستانی باید در مورد انواع جایگزین خانواده و روابط سالم آموزش داده شود.

کودکان در سنین متوسطه موضوعات پیچیده تری از جمله بلوغ، روابط جنسی، رضایت، روابط ناامن و آسیب های آنلاین آموزش داده می شود.

طبق گزارش‌ها، مدارس باید نمونه‌ مطالبی را که به فرزندانشان آموزش داده می‌شود به والدین ارائه کنند.


اخبار مشابه