Search

ریشی سوناک در فهرست ثروتمندان Sunday Times، شاه را پشت سر گذاشت

ثروت شخصی سوناک و همسرش، آکشاتا مورتی، در سال گذشته بیش از 120 میلیون پوند افزایش یافته است.
صفحه را پایین بکشید
ریشی سوناک در فهرست ثروتمندان Sunday Times، شاه را پشت سر گذاشت
ثروت شخصی سوناک و همسرش، آکشاتا مورتی، در سال گذشته بیش از 120 میلیون پوند افزایش یافته است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در آخرین فهرست ثروتمندان منتشر شده توسط روزنامه Sunday Times، شاه را پشت سر گذاشت.

این روزنامه می گوید که ثروت شخصی سوناک و همسرش، آکشاتا مورتی، در سال گذشته بیش از 120 میلیون پوند افزایش یافته و به مجموع 651 میلیون پوند رسیده است.

در حالی که ثروت شاه از 600 میلیون پوند به 610 میلیون پوند در همین دوره افزایش یافته است.

روزنامه Sunday Times ادعا می‌کند که تعداد زیاد ثروتمندان در بریتانیا در حال کاهش است و 'رونق بیلیونرهای' بریتانیا رو به افول است.

این فهرست، که روز جمعه منتشر شد، بزرگترین کاهش در تعداد بیلیونرها در تاریخ را نشان می‌دهد - از اوج 177 نفر در سال 2022 به 165 نفر در امسال.

گوپی هیندوجا، تاجر بریتانیایی-هندی و خانواده اش در صدر این فهرست قرار دارند. ثروتی به ارزش 37.2 میلیارد پوند که بزرگترین ثروت در تاریخ این رتبه‌بندی است.

با این حال، برخی از نام‌های معروف دیگر در این فهرست ثروت خود را کاهش داده اند. به عنوان مثال، ثروت کلی سر ریچارد برانسون 2.4 میلیارد پوند کاهش یافته است، که به سطح سال 2000 او بازگشته است.

آقای واتس گفت: ممکن است این روزها برای ایجاد ثروت سخت‌تر باشد، اما فهرست ثروتمندان ساندی تایمز همچنان به کشف ثروت کارآفرینان به روش‌های متنوع و اغلب شگفت‌انگیز ادامه می‌دهد.

ورودی های جدید امسال شامل افرادی می شود که از هوش مصنوعی و دنیای مجازی و همچنین تجهیزات لوله کشی و دستیاران آموزشی درآمد کسب کرده اند.

دو تای برتر:


1. Gopi Hinduja - £37.2bn


2. Sir Leonard Blavtanik - £29.2bn


3. David and Simon Reuben and family - £24.9bn


4. Sir Jim Ratcliffe - £23.5bn


5. Sir James Dyson and family - £20.8bn


6. Barnaby and Merlin Swire and family - £17.2bn


7. Idan Ofer - £14.9bn


8. Lakshmi Mittal and family - £14.9bn


9. Guy, George, Alannah and Galen Weston and family - £14.4bn


10. John Fredriksen and family - £12.8bn

اخبار مشابه