Search

پرستاران غیر حرفه‌ای مجبور به پرداخت مجدد 250 میلیون پوند به DWP هستند

دریافت اضافی کمک‌های مالی از سوی DWP، موجب به وجود آمدن بحران مالی بزرگ برای پرستاران غیر حرفه‌ای شده است. DWP در حال بررسی این موضوع و تدوین برنامه‌هایی برای حل این مشکل است.
صفحه را پایین بکشید
پرستاران غیر حرفه‌ای مجبور به پرداخت مجدد 250 میلیون پوند به DWP هستند
دریافت اضافی کمک‌های مالی از سوی DWP، موجب به وجود آمدن بحران مالی بزرگ برای پرستاران غیر حرفه‌ای شده است. DWP در حال بررسی این موضوع و تدوین برنامه‌هایی برای حل این مشکل است.

در گزارشی تازه، به نظر می‌رسد که پرستاران غیر حرفه‌ای باید مبلغی بالغ بر 250 میلیون پوند، به دلیل دریافت اضافی از کمک‌هایی که شده از سوی DWP، پس بد‌هند.

این مسئله نشان‌دهنده بحران مالی جدی برای کسانی است که معمولاً در خانه به مراقبت از افراد محتاج می‌پردازند.

DWP در حال حاضر در حال بررسی این موضوع بوده و برنامه‌هایی را برای حل این مشکل آماده می‌کند.

دولت به دنبال دریافت پول از بیش از 134000 پرستار است.

اگر حتی چند پنی از محدودیت درآمدی فراتر رفته، کمک هزینه مراقبت باید به طور کامل بازپرداخت شود.

وزارت کار و بازنشستگی (DWP) گفت که در حال "پیشبرد یک استراتژی اطلاع رسانی پیشرفته" برای هشدار دادن به پرستاران در مورد پرداخت های اضافی است.

رن سیوارد، مراقب تمام وقت شوهرش جان است که به دلیل آرتروز شدید روی ویلچر تکیه می کند، پس از دریافت ناخواسته 5000 پوند اضافه پرداخت باید ماهانه 245 پوند بپردازد.

او به بی‌بی‌سی گفت که این «فشار مالی قابل‌توجهی» را به همراه داشته است و «بسیاری از کارهایی را که ما می‌توانیم در خانه انجام دهیم تا زندگی جان را آسان‌تر کنیم... دسترسی به آن را بسیار دشوار می‌کند».

پرستاران بدون مزد که بیش از 35 ساعت در هفته از شخصی مراقبت می کنند، حق دریافت کمک هزینه مراقبت را دارند.

با این حال آنها فقط در صورتی واجد شرایط هستند که پس از کسر مالیات کمتر از 151 پوند در هفته درآمد داشته باشند. اگر به دنبال تغییر شرایط از این مقدار فراتر رفت مانند اضافه کاری یا افزایش متوسط حقوق، آنها دیگر واجد شرایط نیستند و باید هر کمک هزینه دریافتی را به طور کامل بازپرداخت کنند.

آخرین آمار توسط DWP پس از یک سوال پارلمانی از سر استیون تیمز، نماینده حزب کارگر منتشر شد.

داده ها نشان می دهد که بیش از دو برابر تعداد زنانی که به دلیل پرداخت های اضافی بدهکار هستند، تقریباً مطابق با نسبتی است که کمک هزینه مراقبت را دریافت می کنند.

اخبار مشابه