Search

افزایش سود شرکت مادر South West Water در حالی که بحران آب آلوده در دون ادامه دارد

پرداخت‌ سود گروه پنون با 3.8 درصد افزایش به 44.37 پنس در هر سهم در حالی که South West Water به دنبال گران‌تر کردن صورت‌حساب‌ها تا 20 درصد است.
صفحه را پایین بکشید
افزایش سود شرکت مادر South West Water در حالی که بحران آب آلوده در دون ادامه دارد
پرداخت‌ سود گروه پنون با 3.8 درصد افزایش به 44.37 پنس در هر سهم در حالی که South West Water به دنبال گران‌تر کردن صورت‌حساب‌ها تا 20 درصد است.

شرکت پنون گروه، شرکت مادری South West Water که مسئول تامین آب سالم به منطقه Brixham در دون است، اعلام کرد که سود عملیاتی زیربنایی اش را 8.6 درصد افزایش داده و به 166.3 میلیون پوند رسیده است.

در همین حال، بر روی بازگرداندن تامین آب ایمن به این منطقه تمرکز دارد.

حدود 17,000 خانوار در منطقه Brixham از هفته گذشته به دلیل شیوع بیماری cryptosporidiosis که باعث بیماری صدها نفر شده، مجبور به جوشاندن آب آشامیدنی خود شده‌اند.

این عارضه که می تواند منجر به استفراغ و اسهال شود، توسط یک انگل متولد شده در آب ایجاد می شود و South West Water گفته است که به احتمال زیاد توسط مدفوع حیوانات وارد لوله آسیب دیده ایجاد شده است.

شرکت نیز اعلام کرده است که حدود 3.5 میلیون پوند به مشتریانی پرداخت کرده که توسط شیوع اینوبیماری در دون آسیب دیده‌اند.

با این حال بدهی خالص گروه پنون، مالک شرکت south west water ده درصد افزایش یافته و به 5.18 میلیارد پوند رسیده است، و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تقریباً 80 درصد افزایش یافته و به 642.4 میلیون پوند رسیده است.

دارد

پرداخت‌ سود گروه پنون با 3.8 درصد افزایش به 44.37 پنس در هر سهم در حالی که South West Water به دنبال گران‌تر کردن صورت‌حساب‌ها تا 20 درصد است.

اخبار مشابه