Search

کمبود دارو در داروخانه‌ها: 'این فقط نوک کوه یخ' است

هشدار کارشناسان: کمبود رو به افزایش دارو فشار زیادی را بر داروخانه‌های محلی می‌افزاید.
صفحه را پایین بکشید
 کمبود دارو در داروخانه‌ها: 'این فقط نوک کوه یخ' است
هشدار کارشناسان: کمبود رو به افزایش دارو فشار زیادی را بر داروخانه‌های محلی می‌افزاید.

اطلاعات جدید نشان می‌دهد که در تعداد بخشنامه‌ها یا پروتکل‌های کمبود جدی (SSP)، که به داروسازان هشدار می‌دهد برخی از داروها در حال کم‌شدن هستند، افزایش قابل‌توجهی وجود دارد.

تجزیه و تحلیل انجمن ملی داروسازی (NPA) نشان داد که بین سال‌های 2022 تا 2024، 50 بخشنامه SSP توسط وزارت بهداشت و مراقبت اجتماعی صادر شده، در مقایسه با 15 مورد بین سال‌های 2019 تا 2021، که این یک افزایش بیش از 230 درصد است.

این هشدارها که زمانی فرستاده می‌شوند که کمبودها در حادترین حالت خود هستند، برای مجموعه‌ای از شرایط ، ازجمله صرع، آنژین، یائسگی، مشکلات تیروئید و افسردگی بوده اند.

NPA هشدار داد که این یافته‌ها 'فقط نوک کوه یخی است از نظر چالش‌هایی که داروخانه‌ها و بیماران با آن‌ها روبرو هستند'.

مدیر اجرایی انجمن، پل ریس، گفت: 'این کمبودهای رو به افزایش دارو فشار زیادی را بر تیم‌های داروخانه‌ی محلی ما قرار می‌دهد'.

وی افزود: داروسازان همیشه در صورت امکان به بیماران کمک می کنند تا داروهای جایگزین را دریافت کنند، اما آنها برای به دست آوردن دارو در طیفی از شرایط در حال تغییر، از دیابت گرفته تا ADHD و صرع، با مشکلات مداوم مواجه هستند.

دکتر لوئیز نیوسون، متخصص یائسگی و پزشک عمومی، کمبود هورمون، درمانی جایگزین برای یائسگی را "یک فاجعه سلامت عمومی" توصیف کرد و افزود که "زنان شایسته شرایط بهتری هستند".

در همین حال، یک گروه فراحزبی از نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند که کنترل شرایط کمبود دارو را بدست بگیرد و بررسی مستقلی از زنجیره تامین دارو را انجام دهد.

اخبار مشابه