Search

افزایش بیکاری در بریتانیا: 138,000 نفر به لیست بیکاران اضافه شدند

بازار کار بریتانیا در حال ضعف است و با افزایش نرخ بیکاری از 4.3% به 4.4% و کاهش فرصت‌های شغلی روبه‌رو است.
صفحه را پایین بکشید
افزایش بیکاری در بریتانیا: 138,000 نفر به لیست بیکاران اضافه شدند
بازار کار بریتانیا در حال ضعف است و با افزایش نرخ بیکاری از 4.3% به 4.4% و کاهش فرصت‌های شغلی روبه‌رو است.

تعداد افراد بیکار در بریتانیا در سه ماه تا آوریل با 138,000 نفر افزایش یافته و نشانه‌هایی از ضعف بازار کار مشاهده می‌شود.

دفتر آمار ملی اعلام کرد که اشتغال و فرصت‌های شغلی کاهش یافته و بیکاری افزایش یافته است.

نرخ بیکاری از 4.3٪ به 4.4٪ افزایش یافت که این چهارمین افزایش متوالی و بالاترین سطح از سپتامبر 2021 است.

در همین حال، تعداد افرادی که به دلیل بیماری‌های مزمن کار نمی‌کنند، با 55,000 نفر به 2.83 میلیون نفر افزایش یافته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

علیرغم افزایش تقریباً 10 درصدی حداقل دستمزد ملی، که بیش از 3 میلیون کارگر را تحت تأثیر قرار داد، شواهد محتملی نیز وجود دارد که نشان می دهد رشد دستمزد ممکن است به اوج خود رسیده باشد.

دفتر آمار ملی گفت که تعداد فرصت‌های شغلی در حال کاهش است و تعداد پست‌های شغلی خالی با 12,000 واحد به 904,000 واحد در سه ماه تا می کاهش یافته است.

با توجه به داده‌های ارائه شده توسط HMRC، این دفتر تخمین زده است که در ماه می، تعداد کارمندان 3,000 نفر کاهش یافته است، با این وجود، در مقایسه با یک سال قبل 167,000 نفر افزایش داشته است.

استفان ایوانز، مدیر اجرایی موسسه یادگیری و کار، گفت: «آخرین آمار بازار کار قبل از انتخابات، کاهش بیشتر اشتغال و افزایش بی‌تحرکی اقتصادی را نشان می‌دهد. حدود 3.2 میلیون نفر بیکار هستند اما خواهان شغل هستند: دولت بعدی باید حمایت های شغلی را برای همه کسانی که می خواهند کار کنند گسترش دهد، با توجه به اینکه امروزه تنها یک نفر از هر 10 دارای معلولیت بیکار, سالانه برای یافتن کاربهش کمک می شود.

لیز کندال، وزیر کار و بازنشستگی در سایه، می‌گوید: «ارقام امروز تأیید می‌کنند که محافظه‌کاران پس از 14 سال شکست وحشتناک، هیچ مخفیگاهی ندارند. طرح حزب کارگر بریتانیا را با کاهش لیست انتظار NHS، معرفی خدمات شغلی جدید و مشاغل ملی، و حمایت از افراد برای ایجاد مشاغل خوب در هر بخش از کشور، به کار وا خواهد داشت. وقت آن است که هرج و مرج را متوقف کنیم، ورق را برگردانیم و بازسازی بریتانیا را آغاز کنیم.»

اخبار مشابه