Search

از درخواست مرگ تا اعتراف به قتل

تبرئه شدن David Hunter از قتل عمد همسرش
صفحه را پایین بکشید
از درخواست مرگ تا اعتراف به قتل
از درخواست مرگ تا اعتراف به قتل
از درخواست مرگ تا اعتراف به قتل
تبرئه شدن David Hunter از قتل عمد همسرش

جانیس هانتر 74 ساله، در دسامبر 2021 در خانه بازنشستگان در نزدیکی Paphos قبرس بر اثر خفگی درگذشت. شوهرش دیوید هانتر ، 76 ساله، کشتن همسرش را اعتراف کرد اما قتل عمد را انکار کرد. او در دادگاه قبرس گفت همسرش به او التماس کرده است چون درد بسیاری را بخاطر سرطان خونش تحمل میکند، اجانش را بگیرد. در ماه مه، هانتر در دادگاه شهادت داد که او هیچوقت نخواسته و نمی‌توانسته همسرش را به قتل برساند اما همسرش با استمرار التماس‌های زیاد، ذهن او را به شدت درگیر کرده بود و در نهایت در لحظه‌ای هیستریک، همسرش را خفه کرد. بعد از این حادثه تلخ، هانتر با خوردن قرص، قصد خود کشی داشت اما نجات یافت.

هانتر از قتل عمد همسرش تبرئه شد و با وجود گزراندن 19 ماه در زندان ، امروز 31 جولای با توجه  به سپری کردن بخش زیادی از محکومیت خود آزاد شد. 


اخبار مشابه