Search

ممنوعیت در تابعیت مجرمان و سخت‌گیری بیشتر وزارت کشور

قرار است برای اخذ تابعیت مجرمان در بریتانیا قوانین جدی وضع شود.
صفحه را پایین بکشید
ممنوعیت در تابعیت مجرمان و سخت‌گیری بیشتر وزارت کشور
ممنوعیت در تابعیت مجرمان و سخت‌گیری بیشتر وزارت کشور
قرار است برای اخذ تابعیت مجرمان در بریتانیا قوانین جدی وضع شود.

طبق دستور وزیر کشور سولا براورمن، در قوانین اخذ تابعیت برای کسانی که 12 ماه در زندان بوده‌اند، از روز دوشنبه تغییرات جدی اعمال می‌شود. درخواست افرادی که پیشینه 4 سال حبس داشته باشند رد خواهد شد. پیش‌ازاین هم درخواست افرادی که بین 12 ماه تا 4 سال در زندان بوده‌اند، تا 15 سال بعد محکومیتشان رد می‌شد. درخواست هرکسی که کمتر از یک سال در زندان بود نیز تا 10 سال پس از محکومیتش رد می‌شد.

وزارت کشور قصد دارد قوانین قبلی را حذف کند و برخی مجرمان می‌توانند پس از گذشت چند سال مشخص، تابعیت را دریافت کنند. وزیر کشور سولا براورمن گفت: شهروندی بریتانیا یک امتیاز است. کسانی که مرتکب جنایت می‌شوند نباید از حقوق شهروندی ازجمله داشتن گذرنامه، حق رای و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی رایگان بهره‌مند شوند. من سو استفاده از سیستم مهاجرت و ملیت بریتانیا را با معرفی یک آستانه سخت‌تر سرکوب می‌کنم تا تبهکاران نتوانند تابعیت بریتانیا را به دست آورند.

اخبار مشابه