Search

کوین اسپیسی اتهامات آزار جنسی را رد کرد

کوین اسپیسی، اتهامات آزار جنسی از سوی چهار مرد را رد کرده است.
صفحه را پایین بکشید
کوین اسپیسی اتهامات آزار جنسی را رد کرد
کوین اسپیسی، اتهامات آزار جنسی از سوی چهار مرد را رد کرده است.

در دادگاه بریتانیا کوین اسپیسی، بازیگر سرشناس سینمای آمریکا، رسما به ۵ مورد اتهام آزار جنسی در بازه زمانی 2005 تا 2013 که محل وقوع آنها در لندن و گلاسترشر بود، متهم شده است. اکنون در دادگاه سلطنتی بریتانیا که امروز تشکیل شد، بیان کرد که رابطه بین او و یکی از شاکیانش 'عاشقانه' بوده است.

اخبار مشابه