Search

هشدار زرد هواشناسی برای امروز و فردا

روز بارانی و بادی در بریتانیا
صفحه را پایین بکشید
هشدار زرد هواشناسی برای امروز و فردا
هشدار زرد هواشناسی برای امروز و فردا
هشدار زرد هواشناسی برای امروز و فردا
روز بارانی و بادی در بریتانیا

هشدار آب و هوایی برای امروزچهارشنبه در بریتانیا: روز بارانی و بادی در جریان است!

امروز چهارشنبه ۲ آگوست، هوا برای بسیاری از نقاط بریتانیا بارانی و بادی است، با احتمال طوفان‌ و رعد و برق در مناطق مرکزی و جنوبی. در منطقه جنوب، بادهای قوی تا سواحل گسترش خواهند داشت . اما افق‌های آفتابی در شمال شرق پیش‌بینی می‌شود.

امشب باران‌ها به تدریج به سمت شرق می روند پس در بازه های زمانی محدود آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود. در مناطق شمالی نیز باران به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

وزش بادهای شمالی در روز پنج‌شنبه پیشبینی میشه. با وجود لحظات آفتابی، در شمال باران‌های پراکنده و در دیگر نقاط، رگبارهایی گاهی سنگین با احتمال رعد و برق انتظار می رود.

اخبار مشابه