Search

ریشه زبان انگلیسی به ایران و ترکیه باز می‌گردد

یافته‌های دانشگاهی در نیوزیلند نشان می‌دهد زبان انگلیسی به 8 هزار سال پیش در ایران بازمی‌گردد.
صفحه را پایین بکشید
ریشه زبان انگلیسی به ایران و ترکیه باز می‌گردد
ریشه زبان انگلیسی به ایران و ترکیه باز می‌گردد
ریشه زبان انگلیسی به ایران و ترکیه باز می‌گردد
یافته‌های دانشگاهی در نیوزیلند نشان می‌دهد زبان انگلیسی به 8 هزار سال پیش در ایران بازمی‌گردد.

یافته‌های تازه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه اوکلند در نیوزیلند انجام شده است، بازسازی پیدایش خانواده‌ی زبان‌های هندواروپایی را نشان می‌دهد که ریشه‌های زبان انگلیسی را به حدود ۸ هزار سال پیش در ایران بازمی‌گرداند. این مطالعه با تکیه بر پژوهش های دانشگاه اوکلند و تحقیقات انجام‌شده در آلمان، پس از ۲۰۰ سال بحث درباره زمان و مکان شروع خانواده‌ی زبان‌های هندواروپایی به دست آمده است.

 

بر اساس این یافته‌ها، محققان معتقدند که ریشه‌های زبان انگلیسی به حدود ۸ هزار سال قبل ، در جنوب قفقاز (منطقه شرقی ترکیه امروزی) و شمال غربی ایران باز می گردد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زبان‌های هندواروپایی در اطراف آناتولی که در گذشته بخشی از ایران بوده، شروع و به سمت شمال( استپ )حرکت کرده‌اند و در نهایت این زبان ها وارد اروپا شدند. این مطالعه به چالش‌کشیدن دو نظریه پیشین، شامل فرضیه «استپ» که منشا این زبان را در حدود ۶ هزار سال پیش در استپ پونتیک-کاسپین قرار می‌داد و فرضیهٔ «آناتولیایی» که منشا آن را در 8هزار تا 9هزار سال پیش در مناطق غربی ایران در نظر گرفته بود، پرداخته است. این مقاله سومین بخش از 20 سال تحقیق است که با مقاله ای در سال 2003 شروع شده بود.


اخبار مشابه