Search

سود 10 میلیون پوندی فروشگاه Next

فروشگاه Next موفق شده است به میزان 10 میلیون پوند بیشتر از پیش‌بینی‌ها سود کسب کند.
صفحه را پایین بکشید
سود 10 میلیون پوندی فروشگاه Next
سود 10 میلیون پوندی فروشگاه Next
سود 10 میلیون پوندی فروشگاه Next
فروشگاه Next موفق شده است به میزان 10 میلیون پوند بیشتر از پیش‌بینی‌ها سود کسب کند.

با توجه به آمار رسمی شاخص FTSE 100، که مهمترین شاخص سهام در بریتانیا است، فروشگاه Next  در تمام ماه های سال بجز یک ماه شاهد رشد فروش بوده است. طبق بروزرسانی معاملات، Next اعلام کرده است که با توجه به افزایش فروش، سود آنها به میزان 10 میلیون پوند افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 845 میلیون پوند برسد. در هفته‌های اخیر، افزایش فروش باعث شده است که فروشگاه  Next بتواند 16 میلیون پوند اضافی درآمد داشته باشد.

میزان موجودی کالاهای به فروش نرفته 22 درصد کمتر از تابستان سال قبل بوده است. آمار رسمی از Office of National Statistics (ONS) نشان می‌دهد تنها در ماه مارس به دلیل بارانی بودن هوا، فروش کاهش یافته بود.

 Next اخیرا سهام زیادی از برندهای در معرض ورشکستگی مانند JoJo Maman Bebe, Joules, Made.com و Cath Kidston را خریده است.


اخبار مشابه