Search

باز هم افزایش اجاره خانه در لندن

میانگین هزینه‌های اجاره در لندن در سال آینده ممکن است به مبلغ ۲,۷۰۰ پوند در ماه برسد...
صفحه را پایین بکشید
باز هم افزایش اجاره خانه در لندن
باز هم افزایش اجاره خانه در لندن
باز هم افزایش اجاره خانه در لندن
میانگین هزینه‌های اجاره در لندن در سال آینده ممکن است به مبلغ ۲,۷۰۰ پوند در ماه برسد...

طبق آمارهای جدیدی که توسط City Hall ارائه شده است. خانواده‌ها در این شهر با قیمت‌های بسیار بالا اجاره‌ها به سمت فقر کشیده می‌شوند، فعالان اجتماعی هشدار داده‌اند. بسیاری از مردم لندن می‌توانند انتظار داشته باشند که ۱۳۳ پوند بیشتر از میانگین فعلی ۲,۵۶۷ پوند، که توسط Rightmove محاسبه شده، در سال آینده پرداخت کنند. 

همچنین آماری که توسط شورای‌های لندن منتشر شده، نشان‌دهنده این است که یک نفر از هر ۵۰ نفر در پایتخت در مسکن موقت (مسکنهای موقت ارائه شده توسط شهرداری )زندگی می‌کند.

شهردار لندن، Sadiq Khan، که برای متوقف کردن افزایش اجاره بها برای دو سال تبلیغ می‌کند، گفت که آخرین اطلاعات یک تصویر واضح را نشان می دهد که این موضوع نیاز به کنترل بیشتر ما دارد.اخبار مشابه