Search

تنها چیزی که مارگرت رابی از دنیای باربی به واقعیت می‌آورد

این ستاره فیلم در افتتاحیه فرش صورتی در لندن صحبت کرده و آیا او باعث شد باربی به واقعیت تبدیل بشه؟
صفحه را پایین بکشید
تنها چیزی که مارگرت رابی از دنیای باربی به واقعیت می‌آورد
این ستاره فیلم در افتتاحیه فرش صورتی در لندن صحبت کرده و آیا او باعث شد باربی به واقعیت تبدیل بشه؟

در این مصاحبه از مارگت پرسیده شد فکر کن ده ساله‌ای و الان در این موقعیت چی به خودت می‌گفتی؟ گفت که اگر ده‌ساله بودم هرگز باور نمی‌کردم واقعیت داشته باشه. خیلی تعجب می‌کردم و خیلی خوشحال می شدم که ما داریم فیلم می‌سازیم. و در آخر خبرنگار پرسید: از سرزمین باربری چه چیزی به دنیای واقعی میاری؟ جواب داد Issa Ray! دنیایی رو تصور کن که Issa Ray توش رییس جمهور بود!

اخبار مشابه