Search

Just Stop Oil اینبار در بازی های تنیس ویمبلدون

دو نفر از گروه محیط زیستی JUST STOP OIL در زمان مسابقه تنیس ویمبلدون، وارد میدون شدند و با پرتاب کاغذ رنگی های نارنجی، بازی رو قطع کردند.
صفحه را پایین بکشید
Just Stop Oil اینبار در بازی های تنیس ویمبلدون
دو نفر از گروه محیط زیستی JUST STOP OIL در زمان مسابقه تنیس ویمبلدون، وارد میدون شدند و با پرتاب کاغذ رنگی های نارنجی، بازی رو قطع کردند.
دو نفر از گروه محیط زیستی JUST STOP OIL در زمان مسابقه تنیس ویمبلدون، وارد میدون شدند و با پرتاب کاغذ رنگی های نارنجی، بازی رو قطع کردند. این بازی میان دو باز گریگور دیمیتروف از بلغارستان و شو شیمابوکورو از ژاپن بود. این اتفاق حدود ساعت 2 بعدازظهر رخ داد و بازی تا ساعت 3 بعدازظهر به خاطر باران ادامه نیافت. بعد از این حادثه، دو نفر دستگیر شدند. یکی از اونها، خانم دبراه وایلد، یه معلم بازنشسته 68 ساله از لندن بود که می گفت: 'من فقط یک مادربزرگ عادی هستم که علیه سیاست دولت در خدمت ما با مجوز های نفت و گاز جدید مقاومت می کنم.' او همچنین به بحران های جدی تری مثل کمبود غذا، بیماری های همه گیر جدید و تورم اقتصادی اشاره کرد و گفته که این بحران ها به پاسخ های قاطع نیاز دارند.
اخبار مشابه