Search

جریمه رانندگان با استفاده از دوربین مدار بسته "غیرقانونی" اعلام شد

رانندگانی که توسط دوربین های مدار بسته غیرقانونی جریمه شده اند، میتوانند پول خودرا پس بگیرند!
صفحه را پایین بکشید
جریمه رانندگان با استفاده از دوربین مدار بسته
جریمه رانندگان با استفاده از دوربین مدار بسته
جریمه رانندگان با استفاده از دوربین مدار بسته
جریمه رانندگان با استفاده از دوربین مدار بسته
رانندگانی که توسط دوربین های مدار بسته غیرقانونی جریمه شده اند، میتوانند پول خودرا پس بگیرند!

پس از اینکه مشخص شد جریمه کردن رانندگان از طریق پست با استفاده از مدارک دوربین مدار بسته غیرقانونی است، هزاران راننده ممکن است واجد شرایط بازپرداخت برای اعلان‌های جریمه( PCNs  ) باشند.. این اقدام به دنبال تصمیم هیئتی از وکلای دادگستری است که درخواست تجدید نظر در مورد جریمه های رانندگی را بررسی می کردند.

در یک آزمایش مشخص شد که حمل و نقل لندن Tfl، رانندگانی را که خودرو های خود را در مسیر های با خط حاشیه قرمز در سراسر شهر پارک کرده بودند توسط دوربین های مدار بسته جریمه کرده است. مقامات حمل و نقل لندن(TFL) به نمایندگی از صادق خان، شهردار لندن، با استفاده از دوربین های مدار بسته به جای ناظران ترافیکی مقررات دولتی را نقض کردند. قوانین محدودیت استفاده از دوربین های مدار بسته به دلیل استفاده ی بیش از حد مقامات محلی در سال 2015 مطرح شده بود.

اکنون با تصمیم هیئت وکلای دادگستری، رانندگان می‌توانند درخواست بازپرداخت مبالغی که برای اعلان‌های جریمه توسط PCN پرداخت نموده‌اند، را ارائه دهند.


اخبار مشابه