Search

جهان در یک ماه شاهد دو اَبر ماه می‌شود

این ابرماه زمانی که کامل و نزدیکتر از حد معمول به زمین برسد، منظره‌ای رویایی و زیبا را به وجود می‌آورد.
صفحه را پایین بکشید
جهان در یک ماه شاهد دو اَبر ماه می‌شود
جهان در یک ماه شاهد دو اَبر ماه می‌شود
جهان در یک ماه شاهد دو اَبر ماه می‌شود
این ابرماه زمانی که کامل و نزدیکتر از حد معمول به زمین برسد، منظره‌ای رویایی و زیبا را به وجود می‌آورد.

در این پدیده زیبا و شگفت‌انگیز ماه کمی بیشتر از حد معمول به زمین نزدیک‌تر شده و بزرگ‌تر و روشن‌تر به نظر می‌رسد که برای بار اول در تاریخ یکم آگوست اتفاق افتاده است. انتظار می‌رود ابر ماه بعدی در پایان ماه آگوست نمایان شود. این پدیده ماه آبی نامیده خواهد شد. در سال ۲۰۱۸ آخرین باری بود که جهان در یک ماه شاهد دو اَبر ماه بود و تا سال ۲۰۳۷ دیگر انتظار آن نمی‌رود.

اخبار مشابه