Search

تعلیق سه ماهه رستوران کباب غرب لندن به علت استخدام کارگران غیرقانونی

رستوران کباب لندن Woody Grill، بارها و بارها کارگران غیرقانونی را طی یک دوره هشت ماهه استخدام کرده که منجر به تعلیق سه ماهه شده است.
صفحه را پایین بکشید
تعلیق سه ماهه رستوران کباب غرب لندن به علت استخدام کارگران غیرقانونی
تعلیق سه ماهه رستوران کباب غرب لندن به علت استخدام کارگران غیرقانونی
رستوران کباب لندن Woody Grill، بارها و بارها کارگران غیرقانونی را طی یک دوره هشت ماهه استخدام کرده که منجر به تعلیق سه ماهه شده است.

Woody Grill پنج شعبه در غرب لندن دارد. 12 نفر در شعبه Shepherd's Bush مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در رستوران زندگی می کنند. اداره مهاجرت بین ماه‌های مارس ۲۰۲۲ و مه ۲۰۲۳ از این محل سه بار بازدید کرده که تمام بازدیدها منجر به یافتن و دستگیری کارگران غیرقانونی شد. در جریان سومین بازدید، مدیر رستوران Shepherd's Bush متهم به استفاده از «تاکتیک تاخیر» با ماموران اجرایی شد تا چهار کارگر غیرقانونی بتوانند از پنجره پشت رستوران فرار کنند. در نهایت شعبه از طرف وزارت کشور 30000 پوند جریمه شد و مجوز این رستوران به مدت سه ماه به حالت تعلیق در آمده است.

این در حالی است که دولت اعلام کرد جریمه کارفرمایانی که به کارگران غیرقانونی اجازه کار می دهند بیش از سه برابر خواهد شد. روز دوشنبه وزارت کشور اعلام کرد که جریمه کارفرمایان از ۱۵ هزار پوند به ۴۵ هزار پوند برای هر کارگر غیرقانونی و از ۲۰ هزار پوند به ۶۰ هزار پوند برای تکرار تخلف افزایش خواهد یافت.

اخبار مشابه