Search

اعتراض شرکت‌ها به مالیات 20 درصدی شورت‌های قاعدگی

دو فروشنده عمده شورت‌های دوره قاعدگی خواستار آن هستند که این محصولات بهداشتی فاقد مالیات بر ارزش‌افزوده باشند.
صفحه را پایین بکشید
اعتراض شرکت‌ها به مالیات  20 درصدی شورت‌های قاعدگی
دو فروشنده عمده شورت‌های دوره قاعدگی خواستار آن هستند که این محصولات بهداشتی فاقد مالیات بر ارزش‌افزوده باشند.

در حال حاضر شورت‌های دوره قاعدگی که قابلیت جذب، شستشو و استفاده مجدد را دارند جزو پوشاک محسوب شده و شامل مالیات بر ارزش‌افزوده 20 درصدی می‌شوند؛ اما سایر محصولات دوره قاعدگی مانند پد، تامپون و کاپ‌های قاعدگی قابل‌استفاده مجدد از سال 2021 معاف از مالیات شده‌اند.

سیاستمداران و گروه‌های کمپین به Marks & Spencer و برند Wuka پیوسته‌اند و از دولت می‌خواهند که اقدام کند. نزدیک به 50 نفر نامه‌ای را امضا کرده‌اند و از Victoria Atkins وزیر مالی وزارت خزانه‌داری، خواسته‌اند تا شورت‌های دوره قاعدگی را به‌عنوان محصول دوره قاعدگی طبقه‌بندی کند.

بر اساس نظرسنجی از زنان 18 تا 54 ساله، تقریباً یک‌چهارم زنان هزینه را به‌عنوان مانعی برای استفاده از شورت‌های قاعدگی می‌دانند. اگر مالیات بر ارزش‌افزوده حذف شود، M&S متعهد شده است که صرفه‌جویی در هزینه را به مشتریان منتقل کند و به این معنی است که یک بسته سه‌تایی از شورت‌های قاعدگی که در حال حاضر باقیمت 20 پوند به فروش می‌رسند، به 16 پوند می‌رسند.

اخبار مشابه