Search

سکه‌های 50 پنی با طرحی از پرتره‌ی پادشاه

سکه‌های 50 پنی با نماد تاجگذاری پادشاه در دفاتر پستی و بانکها در دسترس عموم قرار می‌گیرند.
صفحه را پایین بکشید
سکه‌های 50 پنی با طرحی از پرتره‌ی پادشاه
سکه‌های 50 پنی با طرحی از پرتره‌ی پادشاه
سکه‌های 50 پنی با نماد تاجگذاری پادشاه در دفاتر پستی و بانکها در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

امروز میلیون‌ها سکه‌ی 50 پنی با طرح پرتره چارلز سوم از طریق دفاتر پست و بانک‌ها در سراسر بریتانیا در دسترس خواهند بود.

این سکه ها با طرحی از طراح Royal Mint، ناتاشا جنکینس، که دومین دوره سکه  50 پنی می باشند، با پرتره رسمی پادشاه وارد گردش مالی می شوند. یک طرف طرح سکه نمادی از تاج‌گذاری رسمی پادشاه و طرف دیگر پرتره‌ی پادشاه است که مجسمه‌ی آن توسط  مارتین جنینگز ساخته و در ماه سپتامبر رو نمایی شده بود. 


اخبار مشابه