Search

آزار نژادپرستانه‌ی داور کریکت اسکاتلند

Majid Haq داور باشگاه کریکت Greenock مورد آزار نژادپرستانه قرار گرفت.
صفحه را پایین بکشید
آزار نژادپرستانه‌ی داور کریکت اسکاتلند
آزار نژادپرستانه‌ی داور کریکت اسکاتلند
Majid Haq داور باشگاه کریکت Greenock مورد آزار نژادپرستانه قرار گرفت.

Majid Haq داوری که 200 بازی ملی را برای تیم کریکت اسکاتلند انجام داده است، در روز شنبه 12 آگوست در طول بازی باشگاه کریکت Greenock در Inverclyde به عنوان داور «متقلب» از سوی مرد 63 ساله ای خطاب شد و مورد اذیت و آزار قرار گرفت.

بلافاصله پلیس اسکاتلند وارد عمل شد و فرد خاطی را در خیابان Brisbane  به خاطر آزار و اذیت نژادپرستانه این داور دستگیر کرد. طبق بیانیه باشگاه کریکت اسکاتلند «نژادپرستی در ورزش یا جامعه جایی ندارد و به شدت چنین رفتارهایی را محکوم خواهند کرد.»


اخبار مشابه