Search

ویپ‌های به ظاهر بی‌خطر و انتقاد کمپین‌های محیط زیستی

تبلیغات اتوبوس‌های لندن برای ویپ‌های یکبارمصرف توسط کمپین‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
صفحه را پایین بکشید
ویپ‌های به ظاهر بی‌خطر و انتقاد کمپین‌های محیط زیستی
ویپ‌های به ظاهر بی‌خطر و انتقاد کمپین‌های محیط زیستی
تبلیغات اتوبوس‌های لندن برای ویپ‌های یکبارمصرف توسط کمپین‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.

شرکت ویپ‌های یکبارمصرف Elf Bar روی وسایل حمل و نقل لندن تبلیغ کرده است که می‌خواهد «برای آینده‌ای سبزتر ویپ ها را بازیافت کند» . فعالان محیط زیست، این شرکت را متهم کرده‌اند که تلاش می‌کند برای فروش بیشتر محصولات، دوست‌دار محیط‌زیست به نظر برسد.

Greenpeace سازمان خصوصی فعال محیط زیست، تبلیغات سازمان حمل و نقل لندن برای ویپ‌های یکبارمصرف را پوچ و ضد محیط زیست دانست. ماه گذشته هم شوراهای سراسر انگلستان و ولز خواستار ممنوعیت کامل استفاده ویپ‌ها شدند و گفتند: «بازیافت این محصولات بدون انجام اقدامات ویژه تقریبا غیرممکن است.»

این ویپ‌ها طوری طراحی شده‌اند که نمی‌توان باتری را از آن جدا کرد و به همین علت بازیافت آنها بسیار دشوار است. 

اخبار مشابه