Search

افزایش 5 درصدی حقوق کارکنان بریتانیا

با توجه به تلاش برای حفظ کارکنان، کارفرمایان ادعا می‌کنند حقوق کارمندان را افزایش خواهند داد.
صفحه را پایین بکشید
افزایش 5 درصدی حقوق کارکنان بریتانیا
با توجه به تلاش برای حفظ کارکنان، کارفرمایان ادعا می‌کنند حقوق کارمندان را افزایش خواهند داد.

کارفرمایان بریتانیایی قصد دارند حقوق سالانه را ۵ درصد افزایش دهند و برای حفظ کارکنان خود به صورت گسترده از پیشنهادهای جایگزین استفاده می کنند . CIPD سازمان حمایتی و آموزشی منابع انسانی گفت: در واکنش به پیشنهاد دستمزدهای بالاتر توسط سازمان های رقیب به کارکنان، 40 درصد از کارفرمایان بریتانیا در سال گذشته پیشنهاد متقابل ارائه کرده اند و مبالغ بالاتری را پیشنهاد داده اند.

اما نزدیک به یک سوم کارفرمایان معتقد بودند که پیشنهادات متقابل در حفظ کارمندان بی اثر است. انتظار می رود دستمزد بخش دولتی نیز 4 درصد افزایش یابد.

همچنین افزایش های پیش بینی شده برای دستمزدها بر نگرانی های تورمی می افزاید. رئیس بانک انگلستان پیشتر گفته بود: نمی‌توانیم به افزایش دستمزدها ادامه دهیم. آمار رسمی نشان می دهد که دستمزدها از ماه می تا ژوئن 7.3 درصد افزایش یافته است و اطلاعات تا ماه جولای توسط دفتر آمار ملی در روز سه شنبه منتشر خواهد شد.


اخبار مشابه