Search

زخمی شدن دو مرد در حمله ضد همجنس گرایی در Clapham

حمله وحشتناک به دو همجنسگرا، باعث وحشت جامعه +LGBT شد
صفحه را پایین بکشید
زخمی شدن دو مرد در حمله ضد همجنس گرایی در Clapham
زخمی شدن دو مرد در حمله ضد همجنس گرایی در Clapham
زخمی شدن دو مرد در حمله ضد همجنس گرایی در Clapham
حمله وحشتناک به دو همجنسگرا، باعث وحشت جامعه +LGBT شد

این اتفاق ترسناک در ساعت 10:15 شب روز یکشنبه رخ داد و در این حمله مسلحانه ضد همجنسگرایی در منطقه جنوب غربی لندن، دو مرد زخمی شدند. این دو مرد حدودا 20 و 30 ساله، بیرون از میخانه Two Brewersدر خیابان Clapham ایستاده بودند که مردی با چاقو به آن‌ها حمله و سپس فرار کرد. هر دو نفر برای درمان به بیمارستان برده شدند. پلیس لندن اعلام کرده این حادثه به‌عنوان یک حمله ضد همجنسگرایی در حال بررسی است و تحقیقات برای یافتن و دستگیر کردن مظنون ادامه دارد و  هر فردی که شاهد این اتفاق بوده در اسرع وقت با پلیس تماس بگیرد.

کارآگاه Gary Castleگفت: «مرکز پلیس  Scotland Yardبه‌شدت از شوکی که این حمله به اعضای جامعه +LGBT  وارد می‌کند آگاه است.» شهردار لندن، Sadiq Khan، نیز این حادثه را «منزجرکننده» خواند. 

اخبار مشابه