Search

نجات روباهی که نزدیک بود سرش را به باد دهد

عملیات نجات روباه ماده‌ای که سرش در کفپوش فلزی گیر کرده بود با موفقیت انجام شد.
صفحه را پایین بکشید
نجات روباهی که نزدیک بود سرش را به باد دهد
نجات روباهی که نزدیک بود سرش را به باد دهد
عملیات نجات روباه ماده‌ای که سرش در کفپوش فلزی گیر کرده بود با موفقیت انجام شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در ساعت ۷ صبح روز جمعه کارگران شهرک صنعتی واقع در Bordesley Green شهر Birmingham، متوجه روباه گرفتار شدند. خانم Cara Gibbon یکی از اعضای موسسه حمایت از حیوانات RSPCA با حضور در محل، تلاش کرد تا با استفاده از مایع شستشو سر روباه گرفتار را آزاد کند، اما سر حیوان بیچاره کاملاً درون سوراخ کوچک کف فلزی گیرکرده بود. از آنجا که تلاشش نتیجه ای نداشت از نیروهای آتش نشانی West Midlands درخواست کمک کرد و بدین ترتیب طی یک عملیات نجات سه ساعته و با استفاده از تجهیزات تخصصی و بریدن کف پوش فلزی، روباره گرفتار را نجات دادند. خوشبختانه روباه آسیبی ندید و برای بررسی‌های بیشتر اکنون تحت حمایت موسسه خیریه RSPCA قرار دارد.

اخبار مشابه