Search

خانه های لندن در معرض خطر گرم شدن بیش از حد

با افزایش گرما، مردم برای خنک کردن خانه‌ها مجبورند بیشتر از یک کولر استفاده کنند.
صفحه را پایین بکشید
خانه های لندن در معرض خطر گرم شدن بیش از حد
خانه های لندن در معرض خطر گرم شدن بیش از حد
خانه های لندن در معرض خطر گرم شدن بیش از حد
با افزایش گرما، مردم برای خنک کردن خانه‌ها مجبورند بیشتر از یک کولر استفاده کنند.

خانه‌های بریتانیایی برای حفظ گرما و تحمل زمستان‌های سرد طراحی شده‌اند. آپارتمان ها و خانه های کوچک تر یا پرازدحام، به خصوص خانه هایی که در شهرهایی مانند لندن قرار دارند، بیش از همه در برابر گرم شدن بیش از حد آسیب پذیر هستند. براساس تحلیل‌ها و مطالعات انجام شده، ۲۲ درصد از محل‌های کار تهویه مطبوع دارند و این میزان در مناطق محروم به ۴۰ درصد می رسد. با افزایش دمای هوا در سال‌های اخیر، نیاز به تغییرات قوانین در آینده‌ای نزدیک احساس می‌شود.

مقررات جدیدی به نام «Part O» از ماه ژوئن در انگلستان اعمال شد که مقابله با افزایش حرارت در تابستان و برخی تغییرات در ساخت خانه‌های جدید را هدف قرار می‌دهد. این قوانین به مهندسان و معماران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و خطر افزایش حرارت در خانه‌های جدید را کاهش دهند.

اخبار مشابه