Search

دختر انگلیسی با بیشترین تتو روی بدن

این دختر تا کنون 35 هزار پوند هزینه برای تتو بر روی بدن خودش کرده
صفحه را پایین بکشید
دختر انگلیسی با بیشترین تتو روی بدن
دختر انگلیسی با بیشترین تتو روی بدن
این دختر تا کنون 35 هزار پوند هزینه برای تتو بر روی بدن خودش کرده

Becky Holt ، دختر انگلیسی با بیشترین تعداد تتو بر روی بدن، با 150 هزار فالور در اینستاگرام یک اینفلوئنسر شناخته شده هست. او تا کنون حدود 35 هزار پوند برای تتوهای بدنش هزینه کرده است.

اکنون هنرمند خیابانی به نام کریس گست، اثر هنری خود را با تصویر بکی هولت روی دیوار خیابان Leak در لندن نقاشی ( گرافیتی) کرده است. این اثر از بکی در لباس صورتی که یک سیگار در دهان و یک بستنی در دست دارد، با خالکوبی‌های او بر روی بازوها و قسمتی از سینه‌اش نقاشی شده است.

طرفداران نیز از این اثر هنری غافلگیر شدند و بسیاری نظر داده اند که این نقاشی فوق العاده است.


اخبار مشابه