Search

۲۵۰۰ پوند جریمه برای یک اشتباه ساده در MoT خودرو

یک خطای ساده می‌تواند شما را مجبور به پرداخت جریمه 2500 پوندی کند، حتی اگر MoT شما هنوز معتبر باشد
صفحه را پایین بکشید
۲۵۰۰ پوند جریمه برای یک اشتباه ساده در MoT خودرو
یک خطای ساده می‌تواند شما را مجبور به پرداخت جریمه 2500 پوندی کند، حتی اگر MoT شما هنوز معتبر باشد

قوانینی ارزیابی وسایل نقلیه موتوری چندین سال پیش تغییر یافته و بخش جدیدی معرفی شده که می‌تواند به رانندگان هزینه زیادی را تحمیل کند.چند سال پیش چند قانون از آزمون‌های MoT تغییر کرده است. اما بسیاری از این تغییرات در مورد چگونگی کار آزمون بوده، اما تغییرجدیدی وجود دارد که ممکن است باعث شود شما مجبور به پرداخت جریمه سنگینی شوید. این قانون جدید در مورد طبقه‌بندی خودرو پس از معاینه فنی می باشد. به همین خاطر، ممکن است خود را مجبور به پرداخت جریمه 2500 پوندی کنند، حتی اگر معاینه فنی قبلی شما هنوز معتبر باشد. در گذشته، تا زمانی که خودروی شما برای رانندگی مناسب تلقی می‌شد، می‌توانستید با آن بعد از رد شدن در تست نیز رانندگی کنید، به شرطی که MoT قدیمی شما هنوز تاریخ داشته باشد. اما حالا به محض اینکه خودروی شما در تست جدید موفق نشود، می‌تواند به عنوان "خطرناک" دسته‌بندی شود، و راندن خودرویی با این رتبه به معنی جریمه تا 2500 پوند و سه امتیاز منفی در گواهینامه شما است. بدتر از این، اگر در سه سال گذشته برای این موضوع جریمه شده باشید، به معنی ممنوعیت حداقل شش ماهه رانندگی است.

اخبار مشابه