Search

حبس ابد برای قاتل زنجیره ای نوزادان در بریتانیا

لوسی لتبی به حبس ابد محکوم شد.
صفحه را پایین بکشید
حبس ابد برای قاتل زنجیره ای نوزادان در بریتانیا
لوسی لتبی به حبس ابد محکوم شد.

بعد از 7 فقره قتل نوزادان و 7 مورد اقدام به قتل، لوسی لتبی پرستار بریتانیایی در دادگاه منچستر به حبس ابد محکوم شد.

در طول دادگاه قاضی اعلام کرد که لوسی لتبی را به حبس ابد محکوم میند و هیچگونه آزادی مشروطی برای وی اعمال نمیشود. لوسی لتبی در دادگاه هر گونه اتهامی را رد کرد و اظهار پشیمانی نکرد.

در دادگاه قاضی اعلام کرد: من دستور دادم که آزادی مشروط اعمال نشود. در اقدامات شما نفرتی عمیق در حد بیماری سادیسم وجود دارد.

در طول این دادگاه، شما هرگونه مسئولیتی را در خصوص اشتباهات خود انکار کردید ، و به دنبال نسبت دادن برخی از اشتباهات خود به دیگران بودید. شما احساس پشیمانی ندارید و هیچ تخفیفی برای احکام شما اعمال نخواهد شد.

جرایم قتل و اقدام به قتل کاملا بی رحمانه و استثنایی بوده و مجازات در نظر گرفته شده عادلانه  است و با توجه به قانون حکمی برابر با حبس ابد دارد.

لوسی لتبی شما را برای هر هفت جرم قتل و تلاش برای قتل به حبس ابد محکوم میکنم. از آنجا که شدت حساسیت تخلفات شما فوق العاده بالاست، من دستور دادم که آزادی مشروط اعمال نمی شود.

حکم دادگاه برای این جرائم حبس ابد است و شما بقیه عمر خود را در زندان سپری خواهید کرد.


اخبار مشابه