Search

10شهر ارزان قیمت برای خرید خانه در بریتانیا

شرکت وام‌دهنده L&C Mortgages ارزانترین شهرهای انگلستان برای خرید خانه را شناسایی کرده است.
صفحه را پایین بکشید
10شهر ارزان قیمت برای خرید خانه در بریتانیا
10شهر ارزان قیمت برای خرید خانه در بریتانیا
10شهر ارزان قیمت برای خرید خانه در بریتانیا
10شهر ارزان قیمت برای خرید خانه در بریتانیا
10شهر ارزان قیمت برای خرید خانه در بریتانیا
شرکت وام‌دهنده L&C Mortgages ارزانترین شهرهای انگلستان برای خرید خانه را شناسایی کرده است.

 در تحقیقی که شرکت وام‌دهنده L&C Mortgages انجام داده، قیمت خانه‌ها به همراه وام مسکن با نرخ بهره 4.5 درصد که تسویه آن 25 سال طول می‌کشد و همچنین میانگین قیمت آب و برق و مالیات شهری در هر مکان را محاسبه کرده است. این محاسابات، با حقوق متوسط در هر شهر مقایسه شد تا مشخص شود کجا ارزان ترین مکان برای خرید خانه در بریتانیا است.

این تحقیق که نرخ وام مسکن ماهانه را در کنار هزینه‌های آب و برق و مالیات شورای شهر در نظر گرفته است، نشان می دهد که ارزان ترین شهرها عمدتاً در مناطق شمالی کشور واقع شده اند که عبارتند از:

1-Aberdeen، میانگین قیمت خانه در این شهر حدودا 140 هزار پوند است که نسبت به میانگین کل کشور، به مراتب پایین‌تر است. هزینه کل وام خانه با بهره 4.5 درصد در طی 25 سال، 209,349 پوند است. این مبلغ با توجه به هزینه‌های برق، گاز و مالیات شهری، به 988 پوند می‌رسد که 37 درصد حقوق دریافتی را به خود اختصاص می دهد.

2-Dundee، میانگین قیمت خانه در این شهر حدودا 143 هزار پوند است که در رتبه دوم قرار گرفته است. هزینه کل وام خانه در طی 25 سال با بهره 4.5 درصد، 214,189 پوند می‌باشد. پرداخت ماهانه این وام 714 پوند است که با احتساب هزینه‌های برق، گاز و مالیات شهری، به 1,049 پوند می‌رسد که 42 درصد حقوق دریافتی را شامل می شود.

3-Kingston-Upon-Hull با میانگین قیمت حدودا 135 هزار پوند خانه‌ها، در رتبه سوم این لیست قراردارد. هزینه کل وام خانه در طی 25 سال با بهره 4.5 درصد، 201,895 پوند است. اگرچه هزینه‌ی ماهانه 673 پوند نسبتا ارزان است اما با احتساب هزینه‌های برق، گاز و مالیات شهری، به 989 پوند افزایش می‌یابد که 42 درصد از حقوق دریافتی است.

4-Glasgow با میانگین قیمت خانه حدودا 169 هزار پوندی در رتبه چهارم قرار گرفت و کل هزینه‌های وام بلند مدت به همراه هزینه‌های برق، گاز و مالیات شورای شهری، به مبلغ 1,209 پوند می رسد که 45 درصد حقوق متوسط (2,684 پوند) در این شهر اسکاتلندی است.

5-Durham، شهری تاریخی در شمال شرق انگلستان است که در رتبه پنجم قرار دارد. میانگین قیمت خانه در این شهر حدودا 128 هزار پوند و مجموع هزینه‌های وام بلند مدت، 190,591 پوند برآورد شده است. پرداخت‌های ماهانه وام به همراه هزینه‌های برق، گاز و مالیات به میزان 1,010 پوند، 46 درصد حقوق دریافتی را شامل می شود.

در ادامه شهر‌های Sunderland، Preston، Bradford، Stoke-on-Trent و Doncaster را هم نمیشود نادیده‌ گرفت. 

اخبار مشابه