Search

خانه های ۳۰۰هزارپوندی متروکه‌ی اسکاتلند!

خانه‌هایی به ارزش 300 هزار پوند، پس از ورشکستگی شرکت سازنده رها شده اند.
صفحه را پایین بکشید
خانه های ۳۰۰هزارپوندی متروکه‌ی اسکاتلند!
خانه های ۳۰۰هزارپوندی متروکه‌ی اسکاتلند!
خانه های ۳۰۰هزارپوندی متروکه‌ی اسکاتلند!
خانه‌هایی به ارزش 300 هزار پوند، پس از ورشکستگی شرکت سازنده رها شده اند.

تصاویر دلخراش، داخل یک ملک متروکه را نشان می دهد که در آن، خانه‌هایی به ارزش 300 هزار پوند، پس از ورشکستگی شرکت سازندهٔ آنها، خالی از سکنه باقی مانده‌اند.

شانزده خانه در Woolmill Place در سورن اسکاتلند، که در سال 2007 شرکت سازنده شروع به ساخت آنها کرد، اکنون متروکه شده است. دیوارهای نیمه رنگ آمیزی و گچ بری شده، وسایل و تجهیزاتی که در اطراف خانه رها شده اند و اتاق های داخل خانه را پر کرده است.

معدود ساکنانی که به مجتمع مسکونی نقل مکان کردند، می گویند که به دلیل تکمیل نشدن ساختمان شاکی و عصبانی هستند. پس از ورشکستگی شرکت ساختمانی در بحران مالی سال ۲۰۰۷، این پروژه با قیمتی در حدود ۲ میلیون پوند توسط یک شرکت ساختمانی دیگر خریداری شد. با این حال، ساکنان ادعا می‌کنند که از آن زمان تاکنون، این شرکت هیچ تلاشی برای انجام پروژه نکرده است.

 


اخبار مشابه