Search

میانگین نرخ قبض انرژی در بریتانیا به زیر 2000 پوند می رسد

سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر کاهش می یابد.
صفحه را پایین بکشید
میانگین نرخ قبض انرژی در بریتانیا به زیر 2000 پوند می رسد
سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر کاهش می یابد.

قرار است میانگین نرخ قبوض انرژی خانوارها برای اولین بار به زیر 2000 پوند برسد. یک خانواده بریتانیایی با مصرف متعارف برق و گاز، از اکتبر تا دسامبر، ممکن است هزینه ی قبض انرژی آنها 1923 پوند شود که حدودا 150 پوند نسبت به گذشته کمتر است.

با این وجود، ممکن است میلیون‌ها خانوار در نهایت مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای قبوض خود شوند، زیرا کمک‌های دولتی به ارزش ۶۶ پوند در ماه اکنون لغو شده است.

کارشناسان هشدار داده اند در اوایل سال آینده، نرخ قبض های انرژی ممکن است به بالای 2000 پوند برسد.


اخبار مشابه