Search

استخدام بیش از 10 هزار نفر در John Lewis و Waitrose

حدود 1700 موقعیت شغلی دائمی و 8400 موقعیت شغلی موقت برای استخدام در John Lewis و Waitrose وجود دارد.
صفحه را پایین بکشید
استخدام بیش از 10 هزار نفر در John Lewis و Waitrose
استخدام بیش از 10 هزار نفر در John Lewis و Waitrose
حدود 1700 موقعیت شغلی دائمی و 8400 موقعیت شغلی موقت برای استخدام در John Lewis و Waitrose وجود دارد.

در حال حاضر، 2900 موقعیت شغلی در بخش فروش و بازرگانی در 34 فروشگاه John Lewis موجود است.

همچنین Waitrose نیز در جستجوی دستیار، کارمند شیفت شب و پیک برای ارائه خدمات تحویل کالا به مشتریان در 329 فروشگاه خود می‌باشد. 2700 فرصت شغلی دیگر نیز برای کارگران و رانندگان انبار، به منظور کمک به شرکت در انجام فرآیند تحویل سفارشات، وجود دارد.


اخبار مشابه