Search

2.2 میلیون پوند کمک مالی دولت انگلیس به مسجد افراطی بیرمنگام

سخنرانی های افراطی و بحث برانگیز در مسجد Green Lane باعث قطع کمک های مالی شد.
صفحه را پایین بکشید
2.2 میلیون پوند کمک مالی دولت انگلیس به مسجد افراطی بیرمنگام
2.2 میلیون پوند کمک مالی دولت انگلیس به مسجد افراطی بیرمنگام
2.2 میلیون پوند کمک مالی دولت انگلیس به مسجد افراطی بیرمنگام
سخنرانی های افراطی و بحث برانگیز در مسجد Green Lane باعث قطع کمک های مالی شد.

مسجد و مرکز اجتماعی Green Lane  بیرمنگام، در این ماه مبلغ 2.2 میلیون پوند از صندوق سرمایه‌گذاری جوانان دولت (Youth Investment Fund) را به منظور گسترش خدمات خود به جوانان دریافت کرد. اما GB News اعلام کرد این کمک هزینه از این به بعد متوقف خواهد شد.

به گزارش BirminghamLive، این کمک مالی، از طرف وزارت فرهنگ ( Department of Culture) ، رسانه و ورزش ( Media and Sport) ، به منظور توسعه یک مرکز جدید برای جوانان که برنامه هایی در زمینه رهبری، تفکر انتقادی، هنر و فرهنگ و « کمک به جوامع حاشیه نشین» ارائه می دهد، اعطا شد.

این کمک هزینه ها توسط تجارت سرمایه‌گذاری اجتماعی( Social Investment Business (SIB)) مدیریت می‌شود، اما GB News اعلام کرد که کمک مالی به مسجد Green Lane بعد از سخنرانی های افراطی در این مسجد، متوقف خواهد شد.

این مسجد میزبان سخنران هایی است که زنان را تحقیر می کنند، همجنس گرایی را نقد می کنند، و مجازات های شدید مانند بریدن دست سارقان را پیشنهاد می دهند

مسجد  "Green Lane" در سال 2007 در مستندی به نام "Undercover Mosque" مورد توجه قرار گرفت که در آن واعظ به نام ابو اسامه سخنرانی میکند. او در سخنرانیش گفت: آن مرد همجنس‌گرا را بگیرید و از کوه به پایین بیندازید. همچنین، گفت که زنان از نظر عقلی "ناقص" هستند و برای برابری شاهدت یک مرد، نیاز به دو شاهد زن است. او هنوز در مسجد Green Lane  که توسط مالیات دهندگان تأمین می شود، موعظه می کند.

در یک سخنرانی در لیدز در سال گذشته، این واعظ از افرادی که در برابر سرکوب حجاب و تلاش برای برابری حقوق زنان در ایران فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و سخنرانی افراطی را در این باره انجام داد.


اخبار مشابه