Search

اخراج چهار تماشاگر از سالن تئاتر Dominion در لندن

رفتار نامناسب چهار تماشاگر باعث تاخیر در اجرای تئاتر "Grease" شد.
صفحه را پایین بکشید
اخراج چهار تماشاگر از سالن تئاتر Dominion در لندن
رفتار نامناسب چهار تماشاگر باعث تاخیر در اجرای تئاتر "Grease" شد.

در حین اجرای تئاتر Grease  در سالن Dominion Theatre شهر لندن، پلیس به منظور حفظ نظم و آرامش، چهار نفر از تماشاگران را به بیرون از سالن هدایت کرد. استفاده از تلفن همراه، سر و صدا کردن و ایجاد مزاحمت برای دیگر تماشاگران در سالن تئاتر، با توجه به قوانین و مقررات، ممنوع بوده و برگزارکنندگان حق دارند تماشاگرانی که از قوانین پیروی نمیکنند و حتی بلیت خریداری کرده‌اند را اخراج نمایند.


این دو زن و دو مرد، به دلیل ایجاد مزاحمت و رفتار نامناسب، پس از هشدارهای کارکنان ، سالن تئاتر را ترک نکردند. این اتفاق باعث شد که نیمه دوم تئاتر با ۲۰ دقیقه تاخیر آغاز شود.


اخبار مشابه