Search

جریمه ی 180 پوندی رانندگان از امروز در لندن

عدم آگاهی از قوانین محدوده ULEZ منجر به جریمه رانندگان لندنی خواهد شد.
صفحه را پایین بکشید
جریمه ی 180 پوندی رانندگان از امروز در لندن
عدم آگاهی از قوانین محدوده ULEZ منجر به جریمه رانندگان لندنی خواهد شد.

ممکن است هزاران راننده در لندن به دلیل عدم آگاهی از شروع اجرای قوانین محدوده ULEZ از امروز در لندن 180 پوند جریمه شوند.

براساس این طرح، رانندگان خودروهای قدیمی‌‌ و فاقد استانداردهای زیست محیطی در لندن روزانه باید 12.5 پوند هزینه پرداخت کنند. همچنین در صورت استفاده ی روزانه از این خودرو ها در طول هفته، رانندگان مجموعاً باید مبلغ 375 پوند را به عنوان هزینه ی هفتگی پرداخت کنند. طبق داده های Carwow، بیش از 20 درصد از رانندگان اطلاعی از جزئیات اجرای این طرح نداشتند.

عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به محدوده ULEZ منجر به جریمه‌ی 180 پوندی خواهد شد، اما در صورتی که این مبلغ ظرف ۱۴ روز پرداخت شود، به 90 پوند کاهش می یابد.


اخبار مشابه