Search

7 پوند برای یک بستنی flake 99 در لندن

پلمپ ون بستنی فروشی غیرمجاز
صفحه را پایین بکشید
7 پوند برای یک بستنی flake 99 در لندن
پلمپ ون بستنی فروشی غیرمجاز

یک ون بستنی فروشی در شهر لندن به دلیل فروش یک عدد بستنی 99 flake به قیمت 7 پوند، توسط پلیس پلمپ شد. این اقدام از سوی مقامات پلیس به منظور متوقف کردن فعالیت های غیرمجاز ون بستنی فروشی انجام شد زیرا این ون مجوز های لازم را نداشت.

طبق گزارش‌ها، گردشگران در Westminster Bridge  مبلغ ۳۰ پوند را برای خرید cornets برای فرزندان خود به این ون پرداخت کرده اند.


اخبار مشابه