Search

حمل تابوت دموکراسی توسط مخالفین ULEZ در لندن

شهردار لندن اجرای طرح محدوده ی ULEZ را اقدامی ضروری می‌داند.
صفحه را پایین بکشید
حمل تابوت دموکراسی توسط مخالفین ULEZ در لندن
حمل تابوت دموکراسی توسط مخالفین ULEZ در لندن
حمل تابوت دموکراسی توسط مخالفین ULEZ در لندن
حمل تابوت دموکراسی توسط مخالفین ULEZ در لندن
شهردار لندن اجرای طرح محدوده ی ULEZ را اقدامی ضروری می‌داند.

با اجرایی شدن طرح محدوده ی  ULEZ از 29 آگوست در سراسر لندن، معترضان در خیابان Downing  روبه روی محل کار صادق خان، شهردار لندن، با سوت زدن و کوبیدن طبل تجمع کردند. تعدادی از مردم پلاکاردهایی با مضمون«دروغ هوای سمی را متوقف کنید»، «طرح ULEZ فقط جنبه ی مادی دارد» و «خان را بیرون کن» اعتراض خود را نشان دادند و افراد دیگر نیز یک تابوت با کلمات دموکراسی و رای‌زنی را حمل میکردند.

شهردار لندن اجرایی شدن این طرح را به‌عنوان یک اقدام ضروری برای حفظ سلامتی ساکنان لندن می داند. اما با این حال، نخست‌وزیر به دلیل تأثیرات منفی بر خانواده‌های کم‌درآمد، از این طرح انتقاد کرد.


اخبار مشابه