Search

به زندان Alcotraz در لندن خوش آمدید!

این ایونت با تم زندان Alcotraz همراه با کوکتل های خوشمزه برگزار می شود.
صفحه را پایین بکشید
به زندان Alcotraz در لندن خوش آمدید!
به زندان Alcotraz در لندن خوش آمدید!
به زندان Alcotraz در لندن خوش آمدید!
این ایونت با تم زندان Alcotraz همراه با کوکتل های خوشمزه برگزار می شود.

در این ایونت با تم زندان Alcotraz، شما در سلول زندان می توانید از نوشیدنی الکلی خود لذت ببرید. در سلول های زندان با لباس های نارنجی و دستبند و پابند وارد دنیای قاچاقچیان می شوید. با مشروبات الکلی که با خود می آورید کوکتل های خوشمزه ای را برای شما درست می کنند. این ایونت از 31 آگوست در روزهای مختلفی با بلیت های 35.99 تا 39.99 پوندی برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


اخبار مشابه