Search

کودکان، قربانیان عکس های زیر دامنی

دختر نوجوانی که قربانی‌ عکس های زیر دامنی شد.
صفحه را پایین بکشید
کودکان، قربانیان عکس های زیر دامنی
کودکان، قربانیان عکس های زیر دامنی
دختر نوجوانی که قربانی‌ عکس های زیر دامنی شد.

جولین راسل وقتی که 15 سال سن داشت یک پسر که همکلاسی اش بود از زیر دامن او عکس گرفت. جولین راسل می گوید همکلاسی اش از وی درخواست عجیبی داشته و گفته است می توانی خم شوی و کت من را از زمین برداری؟ فورا بعد از این درخواست جولین متوجه موضوع شد. مسئولین مدرسه عکس را از تلفن همراه پسر پاک کردند ولی پیگیری قضایی انجام نشد. اما او بعدا توسط پلیس دستگیر شد و اخطار گرفت. بر اساس داده های اسکای نیوز حداقل 40 درصد از قربانیان عکس های زیر دامنی کودکان هستند.


اخبار مشابه