Search

حمله معترض‌های Just Stop Oil به صحنه رویال آلبرت هال

افتتاحیه بی بی سی پرومز در رویال آلبرت هال توسط اعضای گروه Just stop oil به مخاطره افتاد
صفحه را پایین بکشید
حمله معترض‌های Just Stop Oil به صحنه رویال آلبرت هال
افتتاحیه بی بی سی پرومز در رویال آلبرت هال توسط اعضای گروه Just stop oil به مخاطره افتاد

افتتاحیه بی بی سی پرومز در رویال آلبرت هال توسط اعضای گروه Just stop oil به مخاطره افتاد

Just Stop Oil یک گروه فعال زیست محیطی بریتانیایی بوده که با استفاده از مقاومت مدنی، خرابکاری و اقدام مستقیم، قصد دارند دولت بریتانیا رو متعهد به پایان دادن به صدور مجوز جدید و تولید سوخت‌های فسیلی کنن.

شب افتتاحیه بی‌بی‌سی پرومز در رویال آلبرت هال، دو معترض از این گروه روی صحنه دویدن وبا بوق‌ زدن باعث متوقف شدن برنامه شدند! بر اساس تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این دو نفر بعد از باز کردن بنرهای نارنجی رنگشون، از صحنه بیرون برده شدند و با این کار از دولت بریتانیا خواستند که فوراً تمام مجوزهای نفت و گاز جدید رو متوقف کند.

اخبار مشابه