Search

تجلیل ریشی سوناک، از عملکرد اقتصادی کشور در دوران پاندمی

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در یک ویدئوی منتشر شده، به پشتیبانی‌های اقتصادی خود که به عنوان وزیر دارایی در دوران پاندمی کرونا ارائه داده است، افتخار کرده .
صفحه را پایین بکشید
تجلیل ریشی سوناک، از عملکرد اقتصادی کشور در دوران پاندمی
تجلیل ریشی سوناک، از عملکرد اقتصادی کشور در دوران پاندمی
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در یک ویدئوی منتشر شده، به پشتیبانی‌های اقتصادی خود که به عنوان وزیر دارایی در دوران پاندمی کرونا ارائه داده است، افتخار کرده .

وی در این ویدئو گفت: "به پشتیبانی اقتصادی که در دوران ویروس کرونا به عنوان وزیر مالیه اجرا کردم، افتخار می‌کنم." آمار جدیدی نیز ارائه شده است که نشان‌دهنده عملکرد بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه اقتصاد بریتانیا است.

ریشی سوناک تأکید کرده که این تلاش‌ها منجر به این شده که بریتانیا دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی در اروپا در طول دوران پاندمی بوده است. وی افزود: "برنامه موفق بوده و همین دلیل است که مهم است هم‌اکنون به اجرای آن ادامه دهیم، تا نرخ تورم را به نصف کاهش دهیم و در مواجهه با هزینه‌های زندگی به شما کمک کنیم."

نخست‌وزیر بریتانیا بیان کرده است که "من در آن زمان به قولم عمل کردم و حالا نیز عمل خواهم کرد."

این سخنان در میان تحولات اقتصادی ژرف و نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های زندگی و تورم در بریتانیا، مهم به نظر می‌رسد و بر اعتماد عمومی به دولت می‌افزاید.


اخبار مشابه