Search

برنامه‌ریزی برای دوچرخه‌های الکتریکی رها شده

شورای شهر وستمینستر برای جلوگیری از رها کردن دوچرخه‌های الکتریکی بر روی پیاده‌روها اقدام می کند
صفحه را پایین بکشید
برنامه‌ریزی برای دوچرخه‌های الکتریکی رها شده
برنامه‌ریزی برای دوچرخه‌های الکتریکی رها شده
برنامه‌ریزی برای دوچرخه‌های الکتریکی رها شده
شورای شهر وستمینستر برای جلوگیری از رها کردن دوچرخه‌های الکتریکی بر روی پیاده‌روها اقدام می کند

شورای شهر وستمینستر در تلاش است تا طرحی برای اجرای قوانین جدید در مورد دوچرخه‌های الکتریکی تصویب کند. این شورا برنامه دارد 220 پارکینگ برای دوچرخه‌ها ایجاد کند. بزرگترین این پارکینگ‌ها میان ایستگاه‌های مترو Marble Arch و Bond Street قرار خواهد داشت. پارکینگ‌های بزرگ دیگری نیز در نزدیکی Kingsway و Oxford Circus وجود دارند. ساکنین خبر داده‌اند که دوچرخه‌های الکتریکی، که با بی‌دقتی در خیابان‌ها رها شده‌اند، برای نابینایان یا معلولین خطرناک هستند. این طرح جدید، که برای 18 ماه پشتیبانی شده توسط شرکت های اجاره دوچرخه مانند Lime، TIER و Forest، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. این شورا اعلام کرده است که قرار است با استفاده از یک ترکیب از فضاهای کم استفاده از پارکینگ ماشین، سطوح پرداخت برای پارک، خطوط زرد، ایستگاه‌های کم استفاده از دوچرخه و ایجاد فضاهای جدید در پیاده‌روهای عریض، "هر جا که مناسب باشد"، این پارکینگ‌ها را ایجاد کند. افرادی که دوچرخه را در یک پارکینگ پارک نکنند، احتمالاً با جریمه یا حتی ممنوعیت استفاده از دوچرخه‌ها مواجه می شوند.

اخبار مشابه